Trang

Bám dính cao su và kim loại

Banh xe PU chiu mon to
Hầu hết các bánh xe và con lăn cao su đều có cốt bằng kim loại, nơi đó gắn bạc đạn giúp bánh xe vận hành.

Giữa cao su và lõi kim loại luôn có một lớp keo dán. Sau khi lưu hóa, nhờ lớp keo trung gian, cao su bám dính chắc vào lõi.

Tùy theo đơn pha chế cho bánh xe dùng loại cao su gì, mà có keo dán thích hợp.
Mỗi loại cao su nhân tạo sẽ được dùng keo dán phù hợp.Hình bên cạnh, cao su PU được dán dính vào lõi sắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét