Trang

Hình ảnh rừng cây cao su thiên nhiên


Các sản phẩm cao su kỹ thuật có thể được sản xuất từ cao su nhân tạo, hoặc từ cao su thiên nhiên tùy theo các tính năng cơ lý yêu cầu.
Mời các bạn đi chơi , và đây là một con đường giữa rừng cây cao su thiên nhiên  tại Long Thành, Đồng nai, Vietnam.
Cao su thiên  nhiên, thế mạnh của Vietnam


Bao nhiêu năm cây mới cho được mủ và mủ đó còn kéo dài được bao lâu là do sản phẩm cao su đó bền vững đến chừng nào.
Sử dụng mủ cao su thiên nhiên là một phần tham gia vào sản xuất xanh.


Các sản phẩm được sản xuất từ cao su thiên nhiên, cao su nhân tạo, của Cty Cao su Việt:

San-pham-cao-su v1040 JBE988 JBK197 Phễu bằng cao su silicone kháng xé cao

San-pham-cao-su v1039 JBE997 JBK200 O-ring bằng cao su EPDM

San-pham-cao-su v1037 JBE982 JBK193 Cục cao su đệm màng co

San-pham-cao-su v1036 JBG309 JBK232

San-pham-cao-su v1034 JBH667 JBK235 O-ring silicone chịu nhiệt cao

San-pham-cao-su v1022 JBK228 JBF041 Bánh xe cao su từ cao su nhựa kỹ thuât

San-pham-cao-su v1026 JBH899 JBK238 Phễu cao su thiên nhiên đàn hồi tốt

San-pham-cao-su v1024 JBH810 JBK237 Phễu silicone lực kéo đứt đàn hồi tốt

San pham cao su v987 Chi tiết cao su kháng mòn chịu dung môi

San pham cao su v980 Con lăn cao su có rãnh khía chịu mòn

Cty Cao su Việt chuyên sản xuất các sản phẩm cao su đệm cao su, phớt cao su, bánh xe cao su, con lăn cao su có rãnh, cao su kháng mòn chịu dung môi, phễu silicone lực kéo, phễu cao su thiên nhiên, cao su thiên nhiên, cao su nhân tạo.
Vui lòng xem thêm các sản phẩm tại: www.caosuviet.vn

2 nhận xét: